28 мая

Nastop ministra za zunanje zadeve Ruske federacije S. V. Lavrova na skupni novinarski konferenci z ministrom za zunanje zadeve Republike Slovenije A. Logarjem o rezultatu pogovorov v Moskvi, 28. maja 2021

Spoštovane gospe in gospodje,

Zaključili smo pogovore z ministrom za zunanje zadeve Republike Slovenije A. Logarjem. Pozdravila sva kontinuiran razvoj naših dvostranskih odnosov na vseh področjih, vključno z naraščanjem političnih stikov, tudi na najvišji in visoki ravni, ter na nivoju zunanjih ministrstev.

Leta 2022 bomo obeležili 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov. Dogovorila sva se, da bova razmislila o pripravi kvalitetnega načrta dogodkov, ki bodo posvečeni tej obletnici.

Pozitivno ocenjujeva medparlamentarne vezi, med drugim tudi stike med skupinama prijateljsva, ki delujeta v Rusiji in Sloveniji, in sodelovanje med regijami obeh držav. Pričakujem, da bomo lahko letos izvedli Dneve Ljubljane v Moskvi, ki smo jih prestavili zaradi koronavirusne okužbe.

Zavzela sva se za pospešitev dejavnosti medvladne rusko-slovenske komisije za trgovinsko, gospodarsko, znanstveno in tehnično sodelovanje glede na to, da smo leta 2020 beležili trend znižanja trgovinske menjave, razlog za to pa je razumljiv.

Dogovorila sva se za pospešeno pripravo nekaterih dodatnih dokumentov, ki bodo pomagali izboljšati in okrepiti pravni in pogodbeni okvir, med drugim tako na področju spodbujanja zaščite naložb in pokojninskega zavarovanja, kot tudi na področju kulture, znanosti, izobraževanja, športa in mladinskih izmenjav.

Izrazila sva obojestransko zadovoljstvo s situacijo na humanitarnem področju dvostranskega sodelovanja, tudi s pomočjo pri predavanju ruskega jezika v Sloveniji in slovenskega jezika v Rusiji. Dobro se razvijajo odnosi med univerzami in stiki med knjižnicami. Upam, da se bomo lahko s stabiliziranjem epidemioloških razmer vrnili k uveljavljeni praksi izmenjave ustvarjalnih skupin. Poudarila sva pomen nadaljnje podpore dejavnostim Foruma slovanskih kultur, ustanovljenega leta 2004 na pobudo predsednikov Rusije in Slovenije, s sedežem v Ljubljani.

Iskreno smo se zahvalili našim kolegom in vodstvu Slovenije za skrben odnos do ruskih vojaških grobnic, spomenikov in na splošno za spoštovanje spomina na tiste, ki so Evropo osvobodili fašistične grožnje. Posebej sva omenila aktivno delovanje v slovenskem mestu Maribor Mednarodnega raziskovalnega centra za preučitev dogodkov druge svetovne vojne. To je pomembna platforma za preprečevanje propagande nacističnih idej, ki jih danes vidimo v nekaterih evropskih državah.

Obisk A. Logarja poteka pred začetkom slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije, ki se bo pričelo s 1. julijem. Tudi tej temi sva posvetila pozornost. Potrdila sva globoko zaskrbljenost zaradi ukrepov Bruslja za spodkopavanje vseh mehanizmov, ki so obstajali med Rusijo in EU. Izrazila sva obžalovanje tega, da se stališče EU gradi na najnižjem skupnem imenovalcu, ki ga določajo pristopi agresivne rusofobne manjšine. Zunanji minister Slovenije je potrdil stališče Evropske unije v zvezi s tako dovolj znano temo, kot je situacija z A. Navalnim, in z vprašanji, povezani z razmerami na vzhodu Ukrajine. Govorila sva tudi o temah Krima in o situaciji okrog Republike Belorusije. Na vsa ta vprašanja sva spet dala podrobne odgovore, ki ne temeljijo na nedostovernih obtožbah, temveč na dejstih.

A. Logar je predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021. Veliko imava skupnega: to je interes za razvoj sodelovanja na področju informacijske varnosti in boja proti kibernetski kriminaliteti, kiberterorizmu, na splošno pa tudi na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ter problemov klime. Tudi zdravstvo je tisto področje, kjer bodo skupna prizadevanja le pomagala rešiti pereča vprašanja.

Ponovno smo potrdili pripravljenost za normalizacijo odnosov z Evropsko unijo ob razumevanju tega, da ne bomo sodelovali na podlagi enostranskih ukrepov in predpogojev, temveč na temeljih enakopravnosti, medsebojnega spoštovanja in iskanja ravnotežja interesov. Pogovarjala sva se o nekaterih mednarodnih vprašanjih: o razmerah na Balkanu, sodelovanju v okviru OZN, OVSE in SE.

Za zaključek bi se rad zahvalil kolegu in zaželel njemu in Sloveniji uspehov pri predsedovanju svetu Evropske unije. Pripravljeni bomo nadaljevati stike z vami in vašimi sodelavci na podlagi načel, ki sem jih omenil.