O migracijskem listu

V skladu z odredbo Vlade Ruske federacije z dne 16. avgusta 2004 st. 413 »O migracijskem listu«, tuji drzavljan mora ob vstopu v Rusko federacijo izpolniti obrazec za migracijski list ter ga pokazati pristojni osebi organa mejnega nadzora, ki v primeru, če so vneseni v obrazec podatki v skladu s podatki v vizumu in potnem listu tujega drzavljana, odtisne žig v migracijskem listu о vstopu v Rusko federacijo.

Obrazce za migracijski list tujim državljanom brezplačno izdajajo ob vstopu v Rusko federacijo predstavniki organov mejnega nadzora oz. organizacij, ki prevažajo tuje državljane, ki vstopajo v Rusko federacijo.

Migracijski list ima tuji državljan ves caš bivanja v Ruski federaciji ter ga predloži skupaj z drugimi dokumenti za vpis v evidenco.

V primeru okvare ali izgube migracijskega lista tuji državljan mora obvestiti о tern upravni organ Ministrstva za notranje zadeve Rusije v roku 3 dni. Ob predložitvi dokumentov, na podlagi katerih je vstopil v Rusko federacijo, tuji državljan brezplačno dobi dvojnik migracijskega lista.

Ob izstopu iz Ruske federacije tuji državljan mora vmiti migracijski list predstavniku organa mejnega nadzora na mejnem prehodu Ruske federacije.